مهدی ,حضرت ,حضرت مهدی ,ورود حضرت ,علیه السلام


 روایتی بسیار با عشق


شیخ طوسی از امام باقر [علیه السلام] روایت کرده که :

 هنگام ورود حضرت مهدی به کوفه، ایشان شروع می کنند به سخنرانی، مردم از شدّتِ اشتیاق به آن حضرت آنگونه گریه می کنند که سخنان مهدی [علیه السلام] شنیده نمی شود و مردم نمی فهمند چه می گوید.»


الغیبه شیخ طوسی،ص۴۶۸


اَزْ فِرٰاقَتْ چَشْمْهٰایَمْ غَرْقِ بارٰانْ میٖشَوَدْ

عٰاشِقِ هِجْرٰانْ کِشیٖدِهْ زودْگِرْیانْ میٖشَوَدْ موسسه مصاف ایرانیان 


منبع اصلی مطلب : ابرچیزمیز
برچسب ها : مهدی ,حضرت ,حضرت مهدی ,ورود حضرت ,علیه السلام
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : زمان ورود حضرت مهدی عج به کوفه چه اتفاقی می افتد ؟