مسیح ,ظهور مسیح


یوحَنّا اصرار دارد «تمام پیشگویی ها در عصر ظهور مسیح محقق خواهد شد» تا منطبق بشود با آنچه در زبور داوود آمده. در کتاب مکاشفه یوحَنّا مشاهده میشود:


۱. آمدن مسیح با مقدّسان (قدّیسان)

۲. جنگ به نام چاه مجدان یا چار مجدان

۳. بسته شدن شیطان

۴. قدّیسان حکومت خواهند کرد

۵. آزاد شدن شیطان پس از هزار سال

(ولی دیگر نمی تواند کسی را وسوسه کند)

۶. داوری بر تخت سفید (قیامت کبری)

۷. پایان عالم؛ پایان حیات جسمانی عالم و جاودان شدن مسیح و پیروانش و لذا دوباره به خدا ملحق می شویم.

(ما می گوییم بهشت، آنان می گویند حیات جاودانه و زندگی ابدی)


 مزامیر داوود، ب۲۵، آیه ۳-۸

  مکاشفه یوحنا، باب۱۹ آیه ۱۱ و ب۲ آ۱۵
کانال رسمی استاد رائفی پور و موسسه مصاف 

https://telegram.me/joinchat/BgS9GTwiIiTL0BLy2QUByw

منبع اصلی مطلب : ابرچیزمیز
برچسب ها : مسیح ,ظهور مسیح
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : منجی در ادیان(حوادث پس از ظهور مسیح)